Cennik szkoleń

Maszyny do robót ziemnych

Koparki  jednonacz. kl. III do 25 t 2250 zł   Zapisz się
Koparki  jednonacz. kl. I w/t 4100 zł   Zapisz się
Koparki jednonaczyniowe kl. III + kop kl. I w/t 4100 zł   Zapisz się
Koparkoładowarki kl. III w/t 2250 zł   Zapisz się
Koparkospycharki kl. III w/t 2250 zł   Zapisz się
Koparki wielonacz. Kl. I w/t 4100 zł   Zapisz się
Koparki wielonaczyniowe w/t
łańcuchowe do rowów  kl. III
2300 zł   Zapisz się
Spycharki kl. I w/t 4100 zł   Zapisz się
Równiarki  kl. I w/t 2300 zł   Zapisz się
Zgarniarki  kl. I w/t 2300 zł   Zapisz się
Ładowarki  jednonacz. kl. III do 20 t 2250 zł   Zapisz się
Ładowarki  jednonacz. kl. I w/t 4100 zł   Zapisz się
Ładowarki  jednonacz. kl. I 4100 zł   Zapisz się
Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające KL II w/t 2300 zł   Zapisz się
Pogłębiarki wielnoczerpakowe pływające KL II w/t 2300 zł   Zapisz się
Pogłębiarki ssące śródlądowe kl. III w/t 2300 zł   Zapisz się
Palownice kl.II w/t 2300 zł   Zapisz się
Kafary - bez klasy 2300 zł   Zapisz się
Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania kl. III w/t 2100 zł   Zapisz się
Wiertnice do kotwi - bez klasy 2100 zł   Zapisz się
Wiertnice dla technologii bezwykopowych kl III do 800 mm 2300 zł   Zapisz się
Wiertnice dla technologii bezwykopowych kl II w/t 2100 zł   Zapisz się
Wiertnice dla technologii bezwykopowych kl III + kl. II w/t 2100 zł   Zapisz się

Maszyny do robót drogowych 

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kl. I w/t 2300 zł   Zapisz się
Maszyny do rozkładania mieszanek  mineralno-asfaltowych kl. II w/t 2300 zł   Zapisz się
Repavery i remixery - bez klasy ind   Zapisz się
remonerty ind   Zapisz się
Frezarki do nawierzchni - samojezdne kl. I w/t 2300 zł   Zapisz się
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III w/t 900 zł   Zapisz się
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II w/t (węzły) 2300 zł   Zapisz się
Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych kl. II w/t 2300 zł   Zapisz się
Maszyny do stabilizacji gruntów kl III w/t 2300 zł   Zapisz się
Walce drogowe kl. II w/t 2300 zł   Zapisz się

Wózki jezdniowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
930 zł Zapisz się  
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
1530 zł Zapisz się  

Podesty

Podesty ruchome przejezdne 1050 zł Zapisz się
Podesty ruchome stacjonarne 1050 zł Zapisz się
Podesty ruchome wiszące 1050zł Zapisz się

Żurawie

Żurawie przewoźne i przenośne (w tym leśne)  1050 zł Zapisz się
Żurawie samojezdne 2400 zł Zapisz się
Żurawie wieżowe i szybkomontujące 2400 zł Zapisz się
Żurawie szynowe 2400 zł Zapisz się
Żurawie stacjonarne 1000 zł Zapisz się

Suwnice

Suwnice, wciągarki, wciągniki ogólnego przeznaczenia  1050 zł Zapisz się
Suwnice, wciągarki, wciągniki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 1300 zł Zapisz się
Wciągarki, wciągniki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 700 zł Zapisz się

Pozostałe

Operator pilarek mechanicznych (bez IMBiGS) 450 zł Zapisz się
Operator podestów ruchomych załadowczych-wind samochodowych 450 zł Zapisz się
Specjalista do spraw kontroli zawiesi 600 zł Zapisz się
Operator kos spalinowych 400 zł Zapisz się
Kierowanie ruchem Zapytaj Zapisz się
Operator urządzeń hakowych i bramowych 500 zł Zapisz się
Hakowy - Sygnalista 400 zł Zapisz się

 

Szkolenia zwolnione są z podatku VAT.

W przypadku grup zorganizowanych – powyżej 10 osób, ceny podlegają negocjacji.

W przypadku firm - przy stałej współpracy, ceny ustalane są indywidualnie.

Cennik uwzględnia aktualne kategorie uprawnień zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym
  2. Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.